Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

2005 DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ

GAZETELER

Amerika kıtasındaki binlerce kilometrelik yolculuğunu başarıyla tamamlayan Küresel Kadın Şartı, 9-10 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan kitlesel ve canlı gösterilerin ardından 12 Mayıs’ta Selanik’e giden 45 Türkiyeli kadın tarafından Yunanistanlı kadınlara ulaştırıldı. Şartı Kebek’ten Türkiye getiren Kebek Kadın Federasyonu başkanı Michele Asselin’in de katıldığı Yunanistan yolculuğuna KESK, DİSK, TMMOB, Halkevleri ve Gökkuşağı temsilcisi kadınlar katıldı.


Şartın Türkiye’ye gelmesi öncesinde 6 Mayıs’ta DKY Türkiye İnisiyatifi TBMM’ye kadınların taleplerini içeren bir dosya sundular. Cinsiyete dair eşitsizliklerin toplumsal eşitsizliklerle birlikte her geçen gün biraz daha derinleştiğini vurgulayan kadınlar, hükümetin muhafazakar ve cinsiyetçi politikalarının kadınların ekonomik, politik ve sosyal alanlarda daha fazla dışlanmasıyla sonuçlandığını bildirdiler. Kadınlara yönelik ayrımcılığa ve özellikle de “namus cinayetleri” gibi insan hakları ihlallerine dikkat çekilirken, kadınlar hükümeti bu eşitsizlikleri ortadan kaldıracak acil bir ulusal plan benimsemeye çağırdılar.

·  DKY Türkiye Talepleri

9 Mayıs’ta Haydarpaşa Tren İstasyonu’nda buluşan 300 kadın Küresel Kadın Şartının Avrupa’ya girişini deklare ettikleri bir basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen kadın temsilcilerin katılımıyla 17 Ekim feminist küresel dayanışma eyleminin örgütlenmesine yönelik bir toplantdı düzenlendi. Toplantıda bugüne kadar inisiyatif oluşmamış olan illerde DKY inisiyatifleri oluşturulması, Haziran ayında yapılacak olan temsilciler toplantısına katılan temsilcilerle bir Türkiye DKY koordinasyonu oluşturulması, yaz aylarının eğitim çalışmaları ile geçirilmesinin ardından sonbaharda bölgesel eylem ve etkinliklerle bölgesel yorgan parçalarının birleştirilmesi karara bağlandı.Küresel Kadın Şartı’nın Türkiye’deki etkinliklerine İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, Diyarbakır, Urfa, Amasya, Zonguldak, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Bursa gibi illerin dışında Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıstürk ve Azerbaycan’dan kadın temsilciler de katılarak dayanışma mesajlarını sundular ve milliyetçiliğe karşı halkların kardeşliğini vurguladılar.10 Mayıs’ta boğazın her iki yakasından motorlara binen kadınlar, kadınların yalıtılmışlığının bir simgesi olan ve iki kıtanın tam ortasında yer alan Kızkulesine çiçekler bıraktılar. Öğleden sonra Taksim-Beşiktaş arasında yapılan yürüyüşe ise 3000 kadın katılarak, eşit, adil, barışçıl ve dayanışma içinde bir dünya için mücadeleye yönelik kararlılıklarını haykırdılar.

·  Küresel Yorgan Oluşuyor

Küresel Kadın Yorganına insan haklarına ve cinsel eşitliği dayalı bir kültürel mirası simgeleyen ve Türkiyeli kadınların çeşitliliği ile üretkenliğini vurgulayan bir parça eklendi. Yürüyüşün ardından gerçekleşen şenlikte yer alan çeşitli kadın yazar ve sanatçılar çeşitli dillerde söyledikleri şarkılarla kadın dayanışmasını selamladılar; kadın tiyatrosu kadın yoksulluğunu konu alan kısa bir oyun sergiledi.

11 Nisan gecesi ise KESK, DİSK, TMMOB, Halkevleri ve Gökkuşağı’nı temsil eden 45 kadın Yunanistan’ın Selanik kentindeki eyleme katılmak üzere İstanbul’dan yola çıktılar. 12 Mayıs saat 6’da Selanik’teki Aristotales Meydanı’nda toplanan Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar kentin ana caddesindeki trafiği keserek yaklaşık 1,5 saatlik bir eylem gerçekleştirdiler. Eyleme Selanik’ten Feminist Kadın Merkezi, DİKTİO (Ekonomik ve Politik Haklar Ağı) ile aralarında erkeklerin de olduğu DKY destekçileri katıldılar. Türkiyeli kadınların canlılıkları ile dikkat çektikleri eylemin ardından Selanik İşçi Sendikaları Merkezi’nde yapılan toplantıda yapılan konuşmaların en ilginçlerinden bir tanesi, Yunanistanlı tekstil sendikası temsilcisi Despina tarafından yapılan Bulgaristan’daki tekstil sektöründeki kadınların durumunu anlatan konuşma oldu. Bu ülkedeki tekstil işkolunda kadınların günde 2,5 euroluk ücretlerle çalıştıklarını anlatan Despina, patronların kadın işçilerin direnişlerini ücretlerin daha da düşük olduğu Hırvatistan’a kaçma tehdidi ile kırdıklarını anlatırken, tüm Balkanlar’daki kadın işçileri bir araya getirecek dayanışma ağları kurulmasını önerdi. Yunanistan’daki göçmen kadınların yaşam koşullarının da dile getirildiği toplantıda DİSK, Tekstil sendikası temsilcisi de Türkiye’deki koşullar hakkında bilgi verdi. KESK ve Gökkuşağı temsilcilerinin de yoksulluk ve şiddet hakkında birer konuşma ile katıldıkları toplantının ardından Türkiyeli kadınlar göçmen kadınlar tarafından hazırlanan yemeğe katılıp Selanik’ten ayrıldılar. Küresel Dayanışma Yorganı, Selanik’te eklenen parça ile birlikte, Yunanistan’da aynı gün DKY eyleminin gerçekleştirildiği Patras kentine geçerek, İtalya’ya doğru yola çıktı.
Dünya Kadın Yürüyüşü, 8 Mart Uluslararası Kadınlar Gününde İnsanlık için Küresel Kadın Şartını açıkladı.

Küresel başlangıç, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Brezilyalı kadınların yürüyüşüyle başladı. Onlara, Kadın Yürüyüşünü ilk başlatan Kebekli kadınlar ile Kamerun, Kongo ve Burkina Faso’dan gelen kadınlar da katıldı. 17 Ekim 2005 tarihinde, Küresel Yürüyüşün sona ereceği yer olarak Burkina Faso tercih edildi; çünkü, bu ülke gezegenimizdeki en yoksul ülkelerden birisi ve bu ülkede kadına yönelik şiddet çok farklı biçimlerde; tecavüz ve ev içi şiddetin yanı sıra erken yaşta evlendirme, zorla evlendirme, ölen eşin erkek kardeşiyle evlendirme ve kadın sünneti gibi biçimler altında sürüyor.

Küresel Yürüyüş boyunca ülkeden ülkeye aktarılacak olan İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı Ruanda’nın başkenti Kigali’de toplanan Dünya Kadın Yürüyüşü delegeleri tarafından 10 Aralık 2004 tarihinde kabul edildi. Şart, sömürünün, tahakkümün, hoşgörü eksikliğinin ve dışlanmanın ortadan kalktığı; doğruluğun, farklılıkların, hak ve özgürlüklerin hepsinin saygı gördüğü bir dünya kurma projesi öneriyor. Böyle bir dünyanın kurulması için temel oluşturan ilkeleri tanımlayan 31 madde içeriyor. Bu maddeleri eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış oluşturuyor.

Dünya Kadın Yürüyüşüne katılan kadınlar, Şartı dünyanın etrafında dolaştırmak için 8 Mart’tan başlayıp 17 Ekim’e kadar sürecek bir Dünya Yürüyüşü örgütlüyorlar. Dünya Yürüyüşü, Yoksullukla Mücadele için Uluslararası Gün olan 17 Ekim’de sona erecek. Dünya Yürüyüşü sırasında kadınlar Şartı tanıtan halk eğitimleri ve bilgilendirici etkinlikler düzenleyecekler, seçilmiş temsilcilerini ve kamuoyunu sorgulayacaklar.

Kadınlar Şart’ta yer alan değerleri yansıtan bir yorgan da yapacaklar. Şart bir ülkeden diğerine dolaşırken, her ülke kırk yama yorganına bir parça eklenecek. Dünyanın her yerinde kadınlar, 17 Ekim 2005 tarihinde öğle vakti ( saat 12:00-13:00 arasında) 24 saat feminist dayanışma eylemleri gerçekleştirecekler.Dünya Kadın Yürüyüşü, 163 ülke ve bölgeden 5500 kadın grubundan oluşan küresel bir feminist eylem ağına sahip. Dünya Kadın Yürüyüşü yoksulluğu ve kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için mücadele ediyor.

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye’de de 8 Mart’ta Başladı

Ankara: İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı dünyanın her yerinde 8 Mart’ta kamuoyuna açıklanırken,Yürüyüş Ankara’da saat 12.00’de Yüksel Caddesi’nde yapılan eylemle Türkiye’de de başladı. Dünya Kadın Yürüyüşü Ankara koordinasyonu içinde bir araya gelen kadın grupları, kadınların başka bir dünya talebini kamuoyuna duyurdular.İstanbul: İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı, İstanbul’da da 8 Mart’ta saat 12.30’da Galatasaray Postanesi önünden başlayıp Gezi Parkı’nda son bulacak olan bir basın açıklaması ile kamuoyuna açıklandı. 4 Mart’ta DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Ağı adına konuşan DİSK Kadın İşçiler Komisyonu Başkanı Nebile Irmak, tüm kadınları 8 Mart Salı günü yapılan eyleme davet etti. Basın açıklamasında özetle şu görüşler yer aldı:

“Bizler, DİSK’ten, KESK’ten, TMMOB’dan, bağımsız kadın örgütlerinden, KA-DER’den, Amargi’den, Gökkuşağı’ndan, Halkevlerinden, demokratik kitle örgütlerinden ve emekten yana siyasi partilerden kadınlar bir araya geldik. Sözümüzle, taleplerimizle ve eylemlerimizle, dünya kadınlarıyla buluşmayı hedefleyerek Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye ağını oluşturduk.

Biliyoruz ki 2005 yılı hem Türkiye’de, hem de bütün dünyada kadınların “dünyayı değiştirme” kararlılığına; adil, eşit, özgür, dayanışma ve barış içinde yaşama iradesiyle gerçekleştireceği eylemlere tanıklık edecek.

Türkiye ve Yunanistanlı kadınlar Küresel Dayanışma Yorganına 9-10 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek ortak bir eylemlilikle katkı verecek.

Türkiye’de de kadınlar ne yazık ki, yoksulluğu, şiddeti ve cinsiyet ayrımcılığını çok yakıcı bir biçimde yaşıyorlar. IMF direktifleriyle hazırlanan borç ödeme bütçeleri, kamu hizmetlerini ve kadınları yok sayıyor. Kadınların yoksulluğu, tercih edilen politikalarla daha da derinleşiyor.
6 milyon kadın okuma yazma bilmiyor, birçok kadın sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.
Ücretli ya da yevmiyeli çalışan kadınların oranı yüzde 24 ve kadınların yüzde 70’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Kadınların sadece yüzde 27’si sosyal güvenlik kapsamında ve 4 milyona yakın kadın kayıt dışı çalışıyor. Üstelik daha ucuza, daha güvensiz ve daha çok sömürülerek.
Kadınlara yönelik kötü muamele, işkence, öldürme, intihara zorlama ülkemizde son bir yılda yüzde 25 oranında arttı.

Töre ve namus cinayetlerinde onlarca kadın kurban ediliyor; ama devlet caydırıcı önlem almıyor. Her gün kadına yönelik dayak, taciz ve tecavüz haberleri geliyor.
Ne yasalar, ne de uygulama, kadınlara güvenli bir gelecek vaad etmiyor.
Biz kadınlar, neo-liberal politikalardan, anti-demokratik uygulamalardan en fazla mağdur olanlarız.

Göçe zorlanan kadınlar, deprem bölgesindeki kadınlar, farklı kimlik ve kültürlere sahip kadınlar, yaşlı ve engelli kadınlar, çok daha büyük sorunlar yaşıyorlar.
Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Ağı olarak, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Zonguldak olmak üzere birçok ilde koordinasyonlar oluşturduk. 8 Mart’ta eylemlerimiz başlıyor.

8 Mart Salı günü Galatasaray postanesi önünden yürüyerek, “İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı”nı deklare edeceğiz. Dövizlerimizle, sloganlarımızla, farklı renklerimizle hep bir ağızdan taleplerimizi ifade edeceğiz. 8 Mart’ta Ankara’da ise, taleplerimizi TBMM’ye ileteceğiz. 9-10 Mayıs tarihlerinde, Küresel Dayanışma Yorganı Türkiye’ye gelecek ve bizler o tarihlerde Yunanistan’lı kadınlarla İstanbul’da eylem örgütleyeceğiz. Dünya Kadın Yürüyüşü’nün sona ereceği 17 Ekim tarihinde, hükümete ve Meclise “Taleplerimiz için, biz kadınlar için ne yaptınız?” diye soracağız.

Biz kadınlar bu süreçte;

Bize dayatılan yoksulluğu ve şiddeti “doğal” kabul etmeyen,

Adaletsizliğe, baskılara, savaşa, işgale ve sömürüye boyun eğmeyen,

İkinci sınıf görülmeye, cinsiyet ayrımcılığına, farklılıklarımızın yok sayılmasına karşı çıkan bir anlayışla yürüyeceğiz.

Biz Türkiyeli kadınlar, dünyadaki diğer bütün kadınlarla birlikte aynı kararlılığı ifade ediyoruz: “Geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıktık. Adil, eşit, özgür, dayanışmacı ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmak için ellerimizi birleştirdik.”

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Ağı olarak, 8 Mart’ta düzenleyeceğimiz yürüyüşe bütün kadınları, ellerimizi birleştirmeye çağırıyoruz.”

. 

sayfa başına dön